Vita Hästen nollade på hemmaplan

Fredagskvällen blev en stor besvikelse för Vita Hästen som blev nollade av gästande IK Oskarshamn. Både när det gäller mål och poäng.
Gästerna vann med klara 0-4. Detta trots att man förlorade skotten med 31-27.

0-1: Anton Karlsson (Pontus Widerström, Jonas Liwing)
0-2: Nicolas Deschamps (Gustav Ahnelöv)
0-3: Filiph Engsund (Tom Linder, Tobias Ekberg)
0-4: Anton Karlsson (Filiph Engsund)

Skott: 31-27
Publik: 2 723

Nu har man hamnat i en tuff situation igen.
Där man inte får falla mer i tabellen.
Ett plus är att man har en match mindre än både VIK Västerås och Södertälje SK.

Två raka hemmaförluster är inget bra facit. Noll poäng och 1-6 i målskillnad.
Och det är inte långt bort, till varje match blir en måstematch.

Nästa match redan på måndag borta mot IK Pantern.

ANNONS:
SPELA PÅ ISHOCKEY! Sätt in 1.000:- och få 2.000:- att spela för.

6 Kommentarer

 1. Nu är allt som vanligt igen, laget är utan geist.Åker runt och gör ingenting rätt.Det behövs MÅLGÖRARE det går inte att bygga laget runt #9,#20 och #10 dom måste få hjälp.

 2. Vad är det för fel på denna klubb. Folk lämnar till höger och vänster. Kan inte bara vara en slump att det ser ut som det gör. Det måste finnas ett fundamentalt fel på hur klubben sköts. Endast sportchefen verkar sitta säkert vilket i sig är beklagligt.

 3. Har nog blivit en klubb för inbördes beundran på lednings nivå.

 4. En klubb som be­fin­ner sig på en pro­fes­sio­nel nivå, låt oss säga från övre skik­tet av Hoc­key­et­tan och upp­åt, för­sö­ker för­stås ge­nom­sy­ra det i hela sin verk­sam­het, men
  fr­gan är vart Vita Häs­ten står i den fi­lo­so­fin.Det kan vara en orätt­vis be­döm­ning av mig om Vita Häs­ten, det kan ock­så vara så att man fläc­kas lite av det som hänt i klub­ben de fem, sex se­nas­te åren. Det kan ock­så vara så att det känns som en lek­stu­ga som ing­en rik­tigt har kon­troll över, men det kan ock­så vara en kom­bi­na­tion av allt det­ta.

  Den som hängt med i Vita Häs­tens histo­ria i mo­dern tid vet att klub­ben har haft en del pro­blem längs vägen. Man kan för­stås dra upp en mas­sa eko­no­mis­ka egent­lig­he­ter som låg till grund för att man ”kur­sa­de”, men det är egent­li­gen en an­nan histo­ria.

  Bara det som hänt den här sä­song­en är för­stås ala­me­ran­de men tit­tar man till­ba­ka någ­ra år, ex­em­pel­vis när man be­fann sig i Hoc­key­et­tan, så kan man se att det bil­das ett möns­ter. Det mönst­ret har ab­so­lut ing­et med eko­no­mi att göra, utan sna­ra­re med de­ras egen själv­bild. När man var ett topp­lag i Hoc­key­et­tan un­der fle­ra år tam­pa­des man med en själv­bild som hand­la­de om att man hela ti­den an­såg sig vara lite bätt­re än alla and­ra. I allt man gjor­de gick det att se den at­ti­ty­den, allt från sup­port­rar till led­ning, även spelar­trup­pen be­stod till viss del av själv­go­da in­di­vi­der som inte rik­tigt in­såg vad som kräv­des.

  Sen kom den där sä­song­en när allt helt pl­tös­ligt klic­ka­de och man tog ste­get upp till Hoc­key­All­svens­kan. Man gick inte bara upp utan man gjor­de det med en nå­got sånär öd­mjuk at­ti­tyd och man bygg­de ett lag som fak­tiskt var ett lag. Inte minst lyc­ka­des man ge­nom­sy­ra den at­ti­ty­den ge­nom hela se­ni­or­verk­sam­he­ten och det åter­speg­la­des på isen.

  Sak­ta men sä­kert har den där brist­fäl­lig at­ti­ty­den kom­mit till­ba­la när man bör­jat att eta­ble­ra sig som ett sta­bilt lag i Hoc­key­All­svens­kan. Den här gång­en är det dock inte spe­lar­na och fan­sen som ver­kar leva i ett sym­bi­os med sitt eget ego, istäl­let ver­kar led­ning­en lyc­kats ge­nom­sy­ra den at­ti­ty­den hur otro­ligt det än ver­kar.

  När spe­lar­na och den sports­li­ga led­ning­en fat­tat ga­lop­pen (no pun in­ten­ded) så tycks led­ning­en ha seg­lat iväg helt åt and­ra hål­let. Nu av­ske­dar man folk till hö­ger och väns­ter för att man inte an­ser att de­ras le­dar­skap är gott nog, el­ler åt­minsto­ne inte fal­ler i lin­je med det som dis­ku­te­ras i sty­rel­se­rum­met.

  Sex av­sked på tre må­na­der, i oli­ka for­mer, skic­kar en tyd­lig in­di­ka­tion. Den el­ler de som fö­re­språ­kar ett visst le­dar­skap i klub­ben, skic­kar iväg bra och kom­pe­tent man­po­wer, är den som vi­sar sitt tyd­li­ga be­vis på då­ligt le­dar­skap.

  Det vore mer än läg­ligt att nå­gon hö­jer rös­ten nu om man vill ha nå­got lag kvar i vår. Ris­ken är väl bara att den in­di­vi­den som vå­gar göra det ock­så lö­per risk att för­lo­ra sitt jobb ef­tersom det skul­le in­ne­bä­ra mot­sat­sen av vad man kal­lar ”le­dar­skap” i Vita Häs­ten.
  Artikeln skriven avToni Frost och så rätt han har.

 5. En skakig ledning ger ett skakigt lag på isen. De sparkar medarbetare till höger och vänster. ”-Vi har olika syn på ledarskapet” – Har du hört den förut?… Det ser inte alls bra ut.

  Jag kan bara hålla med Hasse, det behövs fler som kan bidra med mål. Idag är det bara två spelare som lyckats göra fler än 5 mål på 27 matcher. Att, som Jonas J, då passa på att signa en BACK med kass stats från div 1 känns riktigt skumt och ogenomtänkt.

  Nä, fokusera mer på att utveckla det material vi har i laget idag, jag ser flera spelare som , med rätt coachning och stöd, skulle kunna stå för det där extra som behövs för att laget ska vända förlust till vinst.

 6. Underbart att ljuset börjar gå upp för fler och fler! Kaptenen (Jensen) hoppade av skutan när han insåg att den började sjunka. Tyvärr har vi styrmannen (Czarnecki) kvar som styr i full fart mot klipporna. Om han tog hand om sin besättning och slutade skicka sms till Jonas J i varje paus och lät honom göra sitt jobb så skulle nog skutan hitta ut på lugnare vatten snabbt. De borde dock göra sej av med den mest felplacerade i svensk hockey – Grizzly!

  Tror på Jonas om han börjar fatta att alla spelare motiveras på olika sätt – det är just det som är en tränares roll på den här nivån – att hitta de olika knapparna!

  Laget har alla delar de behöver till kvalserie!

Lämna gärna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att synas.

*